Tìm kiếm

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà của bên cho thuê

Bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a. Trả tiền thuê nhà, công trình xây dựng chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm trả tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng;

b. Sử dụng nhà, công trình xây dựng không đúng mục đích thuê;

c. Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà, công trình xây dựng thuê;

d. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho người khác thuê lại nhà, công trình xây dựng đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà của bên cho thuê"

Post a Comment