Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

 a. Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và

thoả thuận trong hợp đồng.

b. Trả đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng đúng kỳ hạn đã thoả thuận.

c. Sửa chữa những hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình

gây ra.

d. Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thoả thuận.

e. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu

không có sự đồng ý của bên cho thuê.

f. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

g. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment