Tìm kiếm

Phiếu xem nhà, hay yêu cầu cung cấp dịch vụ miễn phí là gì sao phải xác nhận phải ký

 


Khi đi xem bất động sản, thỉnh thoảng chúng ta có gặp loại giấy này, phân tích ta thấy loại giấy này để môi giới không bị mất nguồn nhà, xác nhận với bên chủ bất động sản là họ dẫn khách, bên môi giới phòng chống cắt cầu, xác nhận với bên nguồn nhà là khách thật không phải môi giới giả khách, khách thiện chí. 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Phiếu xem nhà, hay yêu cầu cung cấp dịch vụ miễn phí là gì sao phải xác nhận phải ký"

Post a Comment