Tìm kiếm

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

a. Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng.

b. Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận để bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký đất đai.

c. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, vị trí, số hiệu và tình trạng đất theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

d. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra.

e. Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm đăng ký chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai.

f. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Post a Comment