Tìm kiếm

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Bên thuê nhà, công trình xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

a. Không sửa chữa nhà, công trình xây dựng khi nhà, công trình xây dựng không đảm bảo an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên thuê.

b. Tăng giá thuê nhà, công trình xây dựng bất hợp lý;

c. Quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

d. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thoả thuận khác.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của bên thuê nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment