Tìm kiếm

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

a. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

b. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra.

d. Được bảo lưu quyền sử dụng đất tính đến trước thời điểm đăng ký

chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai.

e. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Post a Comment