Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng

a. Bảo quản, sử dụng đúng mục đích nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

b. Trả tiền thuê mua và thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu

không có sự đồng ý của bên cho thuê mua.

d. Sửa chữa những hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra trong thời hạn thuê mua.

e. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

f. Phải thông báo cho bên cho thuê mua về việc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

g. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment