Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

 a. Trả đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng đúng thời hạn và phương thức

đã thoả thuận.

b. Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo hồ sơ theo đúng thời hạn thỏa

thuận trong hợp đồng.

c. Trong trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo

đảm quyền, lợi ích của người thuê theo thoả thuận trong hợp đồng thuê

khi thời hạn thuê còn hiệu lực.

d. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

e. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment