Tìm kiếm

Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng

 a. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây

dựng theo thời hạn đã thoả thuận.

b. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất

lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thoả thuận trong hợp đồng.

c. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định của

pháp luật hoặc theo qui định tại hợp đồng

d. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây

dựng không đúng thời hạn, không đúng chất lượng, không đúng các cam

kết khác trong hợp đồng.

e. Các quyền khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment