Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

 a. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo hợp đồng và hướng dẫn

bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết

kế.

b. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê.

c. Bảo trì, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên cho thuê

không bảo trì, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi

thường.

d. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng

nghĩa vụ theo hợp đồng trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp

đồng.

e. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

f. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g. Các nghĩa vụ khác đã cam kết trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment