Tìm kiếm

Yêu cầu công khai thông tin về bất động sản tham gia vào thị trường bất động sản

 Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin

về bất động sản theo các hình thức sau đây:

a. Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

b. Tại trụ sở an Quản lý dự án và trang thông tin điện tử của cơ quan quản

lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư

kinh doanh bất động sản;

c. Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn

giao dịch bất động sản.

Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm:

a. Loại bất động sản;

b. Vị trí bất động sản;

c. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản;

d. Quy mô, diện tích của bất động sản;

e. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản.

Đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà

chung cư thì phải công khai thông tin về từng loại mục đích sử dụng và

phần diện tích sử dụng chung của tòa nhà hỗn hợp, nhà chung cư đó;

f. Thực trạng các công trình hạ tầng, các dịch vụ liên quan đến bất động sản;


g. Tình trạng pháp lý của bất động sản bao gồm hồ sơ, giấy tờ về quyền sở

hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan

đến việc đầu tư xây dựng bất động sản;

h. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

i. Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động

sản.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Yêu cầu công khai thông tin về bất động sản tham gia vào thị trường bất động sản"

Post a Comment