Tìm kiếm

Vấn đề bảo hành nhà, công trình xây dựng

Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên

mua.

Đối với nhà thì thời hạn bảo hành tối thiểu như sau:

- Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng. ( 5 năm)

- Đối với nhà ở riêng l thì tối thiểu là 24 tháng. ( 2 năm) 


Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung,

cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát,

hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng,

bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải,

chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và

các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở.


Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở

thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.


Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán

có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách

nhiệm thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng.


Thời hạn bảo hành đối với công trình xây dựng thực hiện theo quy định của

pháp luật về xây dựng, trường hợp đã hết thời hạn bảo hành thì do các bên

thỏa thuận.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Vấn đề bảo hành nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment