Tìm kiếm

Nguyên tắc hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng

 a. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo việc chuyển

nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất.

b. Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng

phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phải phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích,

trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu.

- Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần

diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử

dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức

sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì

phải thống nhất về thời hạn thuê đất.

- Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong

nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà

nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

tài sản khác gắn liền với đất.

c. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà,

công trình xây dựng.

d. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm

bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua.

Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người

mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua

nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua

nhà ở cho chủ đầu tư, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện trên đây và trường hợp

thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời

điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và

đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nguyên tắc hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment