Tìm kiếm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

a. Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

b. Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để

cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở

để bán, cho thuê, cho thuê mua;

c. Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ

đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê

mua;

d. Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán,

cho thuê, cho thuê mua;

e. Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất,

khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình

xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?"

Post a Comment