Tìm kiếm

Phong Thủy Cảm Xạ

 

Phong thủy cảm xạ

Cảm xạ tồn tại dưới các hình thức khác nhau từ hàng ngàn năm trước. 

Nguyên thuỷ có thể cảm xạ phục vụ mục đích bói toán - bói ý chí của các thần, tiên đoán tương lai và tìm tội lỗi trong xét xử.

Phong thuỷ cảm xạ sử dụng các dụng cụ như con lắc, đũa từ, súng từ có gắn ăng ten và đèn chiếu,... để đo và tìm ra các vùng năng lượng cao thấp, xấu tốt

Đa số những người theo phái này đều học Nhân Điện.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Phong Thủy Cảm Xạ"

Post a Comment