Tìm kiếm

Phong thủy Tứ Trụ

Phong thủy Tứ Trụ

Tứ trụ là phương pháp luận đoán vận mệnh kết hợp đại vận và lưu niên để nắm bắt và cải vận cho mọi người. 

Tứ trụ gồm 4 trụ: Trụ năm, trụ tháng, trụ ngày và trụ giờ. 

Mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là thiên can và địa chi.

Về bản chất, tứ trụ dựa trên 2 nguyên lý cơ bản là âm dương và ngũ hành sinh khắc chế hóa

Đời người chia thành các vận 10 năm, gọi là đại vận. 

Rồi trong mỗi vận lại xét theo từng năm, gọi là lưu niên hoặc thái tuế.

Kết hợp đại vận với lưu niên và tứ trụ, ta có thể luận đoán được mức độ cát hung, họa phúc của đời người. 

Mỗi trụ trong tứ trụ sẽ tương ứng với một giai đoạn tuổi:

  • Trụ năm thể hiện cuộc sống từ nhỏ đến 18 tuổi.
  • Trụ tháng thể hiện thời tiền vận.
  • Trụ ngày thể hiện thời trung vận.
  • Trụ giờ thể hiện thời hậu vận.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Phong thủy Tứ Trụ"

Post a Comment