Tìm kiếm

Các nguyên lý phong thủy

Người xưa cho rằng, đất và con người thuộc về một hệ thống. Quan điểm cuộc sống là một thể thống nhất tồn tại trong nhiều nền văn hóa khác nhau, nơi mà sức khỏe và thuốc chữa bệnh, thức ăn và cách sống, con đường đưa đến sự giải thoát đều liên đới và nằm cả trong một hệ sinh thái.

Đạo
Đạo hay con đường là triết lý cơ bản nhất của thuật phong thủy. Nó chỉ ra cách sống hài hòa với bản thân, với con người và thế giới tự nhiên. Hoàn toàn có thể dùng phong thủy để đạt tới mục tiêu này.

Âm Dương
Âm Dương là hai lực đối nghịch nhau nhưng lại cùng nhau hoạt động để sinh ra năng lượng. Hai lực đối nghịch này luôn chuyển dịch kiên tục và lực này luôn tìm cách lấn át lực kia. Khi một lực trở nên vượt trội, trạng thái cân bằng sẽ mất đi và tạo nên những tác dụng không mong muốn. Tuy Âm Dương là hai khái niệm đối nghịch nhưng chúng luôn phải phụ thuộc vào nhau, và sự phụ thuộc đó cũng tạo nên sự cân bằng trong thiên nhiên, cuộc sống.

Khí
Khí là một khái niệm không có trong hệ thống triết học phương Tây nhưng lại được nhắc đến rất nhiều trong hệ thống triết học phuong Đông. Khí là sức sống của vạn vật, là phẩm chất của môi trường sống, là sức mạnh của các yếu tố tự nhiên (mặt trăng, mặt trời, khí hậu…) và là động lực điều khiển trong con người. 

Mục đích của thuật phong thủy là tạo ra một môi trường trong đó các dòng khí (dòng năng lượng) được luân lưu thông suốt, giúp cho tinh thần con người minh mẫn, sức khỏe dồi dào… 

Trong một ngôi nhà, các dòng khí mà luân chuyển thanh thoát thì chủ nhân và những người sống trong nhà sẽ nhận được những điều tốt lành, hanh thông.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Các nguyên lý phong thủy"

Post a Comment