Tìm kiếm

Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

 Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng

a. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây

dựng (nếu có).

b. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao

cho bên mua.

c. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

d. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất

lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn

liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thoả thuận trong hợp đồng.

e. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định của pháp luật

có liên quan hoặc/và theo qui định của hợp đồng.

f. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

g. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp

luật.

h. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng"

Post a Comment