Tìm kiếm

Khái niệm động sản và bất động sản


Theo điều 174 ộ luật dân sự 2005 (áp dụng từ 01/01/2006), bất động sản

và động sản được phân biệt như sau:

- ất động sản là các tài sản bao gồm:

a. Đất đai

b. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền

với nhà, công trình xây dựng đó

c. Các tài sản khác gắn liền với đất đai

d. Các tài sản khác do pháp luật qui định

- Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

Có thể thấy nhà làm luật định nghĩa bất động sản theo kiểu liệt kê mà không

căn cứ vào đặc tính di dời của bất động sản.

Theo qui định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì các loại bất động sản

sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện thì được đưa vào kinh doanh:


1. Các loại nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

2. Các loại nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các

tổ chức, cá nhân;

3. Các loại nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

4. ất động sản là đất đai thì kinh doanh quyền sử dụng đất đối với các

loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng theo

quy định của pháp luật về đất đai;

5. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Khái niệm động sản và bất động sản"

Post a Comment