Tìm kiếm

Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

a. Quyền sử dụng đất chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật kinh doanh BĐS

b. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được lập thành hợp đồng.

c. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

d. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải thực hiện đăng ký sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất"

Post a Comment