Tìm kiếm

Định giá bất động sản bằng phương pháp chi phí tái tạo

Phương pháp chi phí tái tạo là cách định giá bất động sản sản dựa trên việc xác định cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo công trình xây dựng giống với công trình xây dựng thẩm định giá, dựa trên giá cả hiện hành trên thị trường và giá trị hao mòn của công trình xây dựng đang cần thẩm định giá. 

Phương pháp tiếp cận chi phí tái tạo nằm trong cách tiếp cận từ chi phí.

Các bước tiến hành 

Bước 1: Ước tính được giá trị riêng của lô đất. Cách ước tính được thực hiện như sau: hay coi lô đất đó là lô đất trống. Nó đang được sử dụng trong điều kiện tốt nhất  và hiệu quả nhất theo nguyên tắc định giá đất được quy định trong luật đất đai cùng các nguyên tắc định giá khác theo quy định của nhà nước và các bộ ngành có liên quan.

Bước 2: Tiếp đó là ước tính tổng chi phí dùng để xây dựng trong thời điểm hiện tại để thay thế công trình hiện có trên mảnh đất ấy,

Bước 3: Ước tính hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế.

Bước 4: Ước tính giá trị của công trình xây dựng trên mảnh đất cần định giá bằng cách trừ giá trị hao mòn lũy kế ( mức giảm giá ) khỏi chi phí xây dựng hiện tại của công trình.

Bước 5: Tính được giá trị bất động sản cần thẩm định bằng cách tính tổng kết quả của bước 1 và bước 4.

Ưu điểm, hạn chế và điều kiện áp dụng 

Ưu điểm: Phương pháp này đơn giản, dễ áp dụng. Nó có cơ sở vững chắc là dựa vào chứng cứ giá trị thị trường cho nên nhanh chóng được chấp nhận

Hạn chế: Để có thể áp dụng  được phương pháp định giá bất động sản này thì bắt buộc phải có thông tin và các dữ liệu mang tính lịch sử. Ngoài ra, do tính chất đặc biệt về kỹ thuật của tài sản được thẩm định nên khó có thể tìm được một tài sản đang được mua bán trên thị trường hoàn toàn giống với tài sản thẩm định giá.

Điều kiện thực hiện

Để thực hiện cách định giá bất động sản này bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện như: Có dự tính xây dựng một công trình kiến trúc mới hoặc công  trình được thẩm định giá khi mới được xây dựng xong. Ngoài ta, nó cần được kiểm tra kết quả các cách tiếp cận thẩm định giá khác

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Định giá bất động sản bằng phương pháp chi phí tái tạo"

Post a Comment