Tìm kiếm

Phong thủy Dương Trạch Tam Yếu

 

Phong thuỷ Dương Trạch Tam Yếu

Phong thủy Dương Trạch Tam Yếu khi tính toán phong thủy phân ra Đông tứ trạch, Tây tứ trạch. 

Người thì phân ra Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Nhà Đông tứ thì đặt giường, bếp theo Đông tứ và người Đông tứ ở sẽ tốt 100%, nhà Tây tứ đặt giường, bếp theo Tây tứ và người Tây tứ ở sẽ tốt 100%.

Giường ngủ của chủ nhà thì đi liền với chủ phòng và nhà được phân thành các dạng tịnh trạch, động trạch, biến trạch. 

Với phong thủy Dương Trạch Tam Yếu, quan điểm nhà tốt ai ở cũng tốt. 

Người Đông tứ mệnh ở nhà Tây tứ trạch tốt về phong thủy, thì hiệu quả chỉ đạt 70% và ngược lại.

Ngoài ra, khi tính toán tốt xấu của bếp, còn được căn cứ theo 64 quẻ dịch, cách tính lấy theo phương vị của cửa thuộc cung nào và phối với phương vị của bếp sẽ ra quẻ dịch, giải quẻ ra để luận tốt xấu.

Như vậy, trường phái phong thủy về Dương Trạch Tam Yếu đã đặt vị thế của con người xuống hàng thứ 2, còn phong thủy Bát trạch thì đặt tuổi của người lên hàng thứ nhất để quy định tốt xấu của đất.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Phong thủy Dương Trạch Tam Yếu"

Post a Comment