Tìm kiếm

Bản đồ địa chính là gì?

 Bản đồ địa chính (Trong tiếng anh là: Cadastral Map) ­- Là một dạng bản đồ thể hiện các đồ họa và ghi chú. Giúp cho người đọc có được những thông tin về: Ví trí, ý nghĩa, trạng thái pháp lý của thửa đất và những đặc điểm khác thuộc địa chính quốc gia.Hay đơn giản là:

Bản đồ địa chính chính là bản đồ thuộc chuyên ngành đất đai trên đó thể hiện chính xác các vị trí ranh giới, diện tích và những thông tin địa chính của từng thửa đất, vùng đất.

Khi xem bản đồ địa chính bạn có biết thêm các yếu tố địa lý khác liên quan đến đất đai được thành lập theo đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn và thống nhất trong phạm vi cả nước.

Bản đồ địa chính có lịch sử hình thành từ thời Napoleong, nó bắt đầu ở Pháp rồi lan đến các nước Châu Âu, nước Mỹ, Canada,… để nhằm mục đích là kiểm kê đất đai và thu thuế.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bản đồ địa chính là gì?"

Post a Comment