Tìm kiếm

Mục đích của Bản đồ địa chính như thế nào?

 Bản đồ địa chính được lập ra với những 4 mục đích chính như sau:

  • (1) Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai từng khu vực và trong cả nước.
  • (2) Xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất trên từng lô đất cụ thể của nhà nước và mọi công dân.
  • (3) Là công cụ giúp nhà nước thực thi các nhiệm vụ, công việc có liên quan đến đất đai: thu thuế, giải quyết tranh chấp, quy hoạch đất đai, đền bù,…
  • (4) Cung cấp thông tin về đất đai và cơ sở pháp lý cho các hoạt động dân sự như: thừa kế, chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, kinh doanh bất động sản…

Bản đồ địa chính - Giải mã Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mục đích của Bản đồ địa chính như thế nào?"

Post a Comment