Tìm kiếm

Lưu trữ hồ sơ cho thuê

Lưu trữ hồ sơ cho thuê cũng là một kinh nghiệm quản lý căn hộ mà bạn nên ghi nhớ để hạn chế những rủi ro trong tương lai. Hồ sơ cho thuê bạn cần lưu giữ bao gồm:

  • Hợp đồng cho thuê ghi đầy đủ các điều kiện, điều khoản… có chữ ký của hai bên.
  • Biên bản bàn giao hiện trạng căn hộ có chữ ký của hai bên.
  • Ảnh, video quay chụp lại hiện trạng căn hộ khi bàn giao.

Đây đều là những văn bản, tài liệu quan trọng, sẽ giúp ích cho bạn trong những trường hợp xảy ra tranh chấp, hoặc phát sinh các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, việc lưu trữ các hồ sơ này theo một hệ thống sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn trong trường hợp cần thiết.

Lưu giữ hồ sơ cho thuê để phòng các trường hợp phát sinh
Cần lưu giữ hồ sơ cho thuê để phòng các trường hợp phát sinh

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Lưu trữ hồ sơ cho thuê"

Post a Comment