Tìm kiếm

Phong thủy Tam Hợp

Phong thuỷ Tam Hợp

12 con giáp được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 con giáp có nét tính cách tương đồng, liên quan tới nhau được gọi là tam hợp. Có nhiều quan điểm cho rằng những con giáp nằm trong nhóm tam hợp có cùng Âm hoặc cùng Dương sẽ rất hợp nhau.

Những người nằm trong mối quan hệ tam hợp thường có chung chí hướng, lý tưởng, cùng giúp đỡ nhau phát triển tiến tới thành ng. Với 12 địa chi, chúng ta có 4 mối quan hệ Tam hợp theo mệnh như sau:

  • Tam hợp Hỏa cục: Dần - Ngọ - Tuất (cùng âm)
  • Tam hợp Mộc cục: Hợi - Mão - Mùi (cùng dương)
  • Tam hợp Thủy cục: Thân - Tý - Thìn (cùng âm)
  • Tam hợp Kim cục: Tỵ - Dậu - Sửu (cùng dương)

Những con giáp khắc khẩu hoặc áp chế nhau trong các phương diện cuộc sống được xếp vào cùng nhóm tứ hành xung. Các con giáp xung với nhau theo từng cặp gồm các nhóm:

  • Nhóm 1: Dần - Thân - Tỵ - Hợi nghĩa là Dần khắc Thân, Tỵ khắc Hợi.
  • Nhóm 2: Thìn - Tuất - Sửu - Mùi nghĩa là Thìn khắc Tuất, Sửu khắc Mùi. Còn Thìn chỉ xung với Sửu Mùi chứ không khắc mạnh.
  • Nhóm 3: Tý - Ngọ - Mão - Dậu nghĩa là Tý khắc Ngọ, Mão khắc Dậu. Còn Tý kết hợp với Mão hoặc Dậu chỉ xung nhẹ chứ không khắc chế.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Phong thủy Tam Hợp"

Post a Comment